Punctul de vedere al REBU

1598

Referitor la cele publicate  în articolul “În actuala stare de pandemie REBU încasează ilegal taxa de salubrizare din Sectorul 5 “, apărut în data de 10.04.2020, facem următoarele precizări:

În situația actuală generată de pandemia cu noul coronavirus COVID 19, considerăm absolut îngrijorătoare preocuparea anumitor formațiuni politice în a se concentra pe alte aspecte decât cele legate de actuala situație dificilă.

Gestionarea deșeurilor municipale, a celor industriale și comerciale, colectarea, transportul, eliminarea deșeurilor spitalicești sunt mai mult ca niciodată, servicii publice vitale pentru România în lupta împotriva noului coronavirus, iar angajații din salubritate fac parte, fără echivoc, în situația de criză actuală din cele trei categorii de eroi contemporani: medicii, salubriștii și comercianții ce asigură continuitatea aprovizionării cu alimente a populației.

Referitor la colectarea deșeurilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, în anul 2019, an la care se face referire în articol, aceasta era și este asigurată de mai multe societăți de salubritate. Societatea REBU nu deține și nu a deținut exclusivitatea contractelor de salubrizare cu locuitorii Sectorului 5.

Societatea REBU a prestat și prestează legal, nu abuziv, servicii în Sectorul 5, în baza contractelor de prestări servicii de salubrizare încheiate, anterior anului 2020, cu persoanele fizice sau juridice care au solicitat prestarea acestora.

Conform înțelegerii cu autoritățile publice locale din Sectorul 5, odată cu adoptarea HCL nr. 8/23.01.2020 prin care se încredințează salubritatea din acest sector către SC Salubrizare Fapte 5, în vederea menținerii continuității serviciilor de salubritate, toate contractele active dintre REBU și beneficiari încetează imediat ce o persoană fizică sau juridică face dovada încheierii unui contract de salubritate cu Societatea Salubrizare Fapte 5. În acel moment, este îndeplinită obligația de continuitate a serviciului de salubrizare, REBU retrage recipientele acordate în regim de comodat utilizatorului și noul prestator își preia prerogativele în integralitatea acestora.

Citește și: Bătaie cu pietre în plină stradă, în București. Polițiștii au tras și focuri de armă. 37 de persoane duse la audieri

Asigurăm toți cetățenii și agenții economici, ce au un contract valabil semnat cu REBU SA, că vom asigura pe toată durata acestuia continuitatea serviciului de salubritate și îi rugăm să ne protejăm reciproc prin separarea corectă a deşeurilor şi depozitarea acestora numai în recipiente. Colectarea deşeurilor manual, de lângă pubele, containere sau de pe asfalt, expune angajații noștri şi mai mult la riscul de contaminare.

Referitor la „impunerea unei taxe” pe raza Sectorului 5, precizăm că REBU SA nu a încasat și nici nu încasează taxa de salubrizare instituită la nivelul Sectorului 5 și nu a impus, prin exces de putere, plata unei taxe de salubrizare în sarcina unor persoane care nu au obligația de plată.

Afirmația autorului articolului este tendențioasă, neverificată și pe lângă subiect. REBU SA este o societate de drept privat, iar nu o autoritate publică, cu competențe recunoscute de lege pentru  adoptarea și instituirea taxelor la nivel local, cazul în discuție.

După cum am precizat mai sus, REBU SA are în derulare contracte comerciale individuale cu beneficiarii persoane fizice/juridice și, conform legislației în vigoare, în baza acestora sunt emise facturi către clienți pentru serviciile care le-au fost prestate.

REBU SA încasează doar tariful negociat cu clienții care au solicitat încheierea unor contracte de salubrizare, anterior anului 2020, tarif menționat în contract și asumat de către beneficiari.

Nu cunoaștem existența sau destinația unei taxe de salubrizare instituită de către Primăria Sectorului 5 București.

REBU consideră că este răspunderea sa să se asigure ca, în localitățile unde are contracte de salubritate încheiate, este menținut un mediu curat și sănătos, gestionarea deșeurilor fiind un serviciu public esențial care nu poate fi neglijat în această perioadă de criză.

Director General

Dan Stănoaia